Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:16

Design by LernVid.com

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain