Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Úklid hasičárny

Příští pátek 13. 4. od 16:00 proběhne u hasičárny brigády, je tam potřeba uklidit. Take se budou sundávat světýlka ze stromečku, je potřeba připravit májku a podle počasí proběhne sběr železného šrotu. Pokud budete mít čas přijďte pomoct bude potřeba každá ruka

středa 29. listopad 2023 19:37

Design by LernVid.com