Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Pálení klestí

Blíží se jaro a s ním začneme na svých zahrádkách pálit klestí, listí a ruzný jiný odpad. Tuto činnost doprovází značné riziko vzniku požáru.

 

Trocha paragrafů

Podle zákona číslo 133/1985 O požární ochraně §1 je každá občan povinen počínat si tak, aby nazavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil životy osob, zvířat nebo majetek. Navíc právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou povinny podle §5 odstavce 2 povinny nahlásit každé spalování na volném prostranství.

 

Co je to pálení?

Pálením se rozumí spalovánim hořlavého materiálu, který je na hromadách (listí nebo shrabaná tráva). Pálením rozhodně není například vypalování suché trávy na loukách, takováto činnost je zákonem vyloženě zakázána.

 

Oznámení pálení

Jak již bylo uvedeno výše pro právnické a podnikající fyzické osoby je oznámení pálení povinné přímo ze zákon. Pro ostatní osoby (občany) je to doporučené.  Ohlášení pálení se provácí na Hasický záchranný sbor kraje. Je možné použít jeden ze tří způsobů:

  1. telefonem na informační a operační středisko
  2. e-mailem na HZS příslušného kraje
  3. vyplněním webového formuláře na stránkách HZS kraje (pro Pardubický kraje je možné použít tento odkaz)

 

Postihy

Pokud by jste pálení neměli nahlášene a na místo vyjela jednotka (zavolá ji třeba někdo kdo vidí kouř) může vám být udělena pokuta ve až 500 000 Kč pokud jste právnická nebo podnikající fyzická osob a 20 000 Kč pokud jeste fyzická osoba.

sobota 13. červenec 2024 14:43

Design by LernVid.com