Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Doutnající kontejner

V sobotu 14. 2. krátce po obědě vyjela naše jednotka v počtu 1+2 k doutnajícímu kontejneru na komunální odpad u sokolovny.

čtvrtek 1. prosinec 2022 20:40

Design by LernVid.com