Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Doutnající kontejner

V sobotu 14. 2. krátce po obědě vyjela naše jednotka v počtu 1+2 k doutnajícímu kontejneru na komunální odpad u sokolovny.

středa 17. leden 2018 21:20

Design by LernVid.com

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde