Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Netradiční požární útok a TFA

pátek 14. prosinec 2018 0:33

Design by LernVid.com

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde