Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Netradiční požární útok a TFA

neděle 21. říjen 2018 22:04

Design by LernVid.com

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde