Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

 

čtvrtek 17. leden 2019 10:15

Design by LernVid.com

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde