Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:15

Design by LernVid.com

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde