Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
sobota 22. září 2018 16:53

Design by LernVid.com

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde