Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:07

Design by LernVid.com

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde