Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 16:58

Design by LernVid.com

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde