Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
čtvrtek 13. prosinec 2018 23:20

Design by LernVid.com

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde