Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:31

Design by LernVid.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich