Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
čtvrtek 17. leden 2019 10:31

Design by LernVid.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich