Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:24

Design by LernVid.com

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich