Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
čtvrtek 17. leden 2019 10:23

Design by LernVid.com

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich