Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
sobota 17. listopad 2018 8:16

Design by LernVid.com

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich