Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 17:09

Design by LernVid.com

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich