Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
středa 12. prosinec 2018 8:20

Design by LernVid.com

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde