Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 16:58

Design by LernVid.com

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde