Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
sobota 17. listopad 2018 7:37

Design by LernVid.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich