Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Memoriál Bédy Černého 2012

 Každoroční noční soutěž SDH v Dolínku se letos již v 17. ročníku konala 13. října. Na tuto akci jsem byl osloven Ondrou Janečkem, zdali bych se nechtěl zúčastnit jako dokumentarista. Rád jsem tuto nabídku přijal a v sobotu ráno jsme vyrazili směr Odolená Voda. Celá posádka činila 8 lidí a to Ondra Janeček, Martin Sabota, Martin Lux, Michal Hubálek, Jarda Brůna, Tomáš Lux (všichni jako soutěžní tým), Zuzka Brůnová jako rozhodčí v jedné z disciplín a moje maličkost.

 

Po nezbytné prezentaci byla v odpoledních hodinách první a jediná denní disciplína celého soutěžního klání a to štafeta všech 18 přihlášených týmů hasičů nejen z okolí, ale i vzdálenějších míst. Obsahem této části soutěže bylo na vzdálenost cca 100 m přenos 3 barelů vody přes překážku, sprint přes kladinu s napuštěnou hadicí a záchrana osoby v podobě panáka. Každou část prováděli vždy dva hasiči proti sobě – jeden plnil úkol k druhému a druhý v opačném směru.

Po setmění a nutném rozlosování družstev na jednotlivá stanoviště celé soutěže (každý tým startoval z jiného místa z důvodu rovnocenných podmínek). Klášteráci tedy začínali disciplínou zvanou „Nouzové zásobování vody“, která se konala v nedaleké obci Bašť. Úkolem bylo vodou z rybníka naplnit v co nejkratším čase 200 litrový sud. Kluci se toho zhostili stylem „obíhačka“, tedy dva plnili kbelíky vodou a zbytek obíhal sud a vyléval vodu. Než jsme se stačil rozkoukat, sud byl téměř plný i když stopky rozhodčích říkaly něco jiného než byl můj vnitřní pocit.

Přesunem na další stanoviště jsme se ocitli před areálem Aera Vodochody, kde byla disciplína zvaná příznačně – Aero. Smyslem bylo pomocí ejektoru vyprázdnit sud vody. Kdo by neznal název ejektor tak jako já, lze informace a princip funkce najít na Wikipedii. Tuto část provázeli zmatky z naší strany, neb práci s tímto zařízením nemají hasiči tak vžitou. V každém případě byla disciplína úspěšně zvládnuta a od rozhodčích nebyl výkon ohodnocen žádným trestným bodem.

O kousek vedle, nedaleko tamního letiště byla v dost vybydlené budově hra s vystihujícím názvem „Ubytovna“. Úkolem bylo vyšplhat po vnějším žebříku na střechu budovy, najít vstup, dostat se po schodišti bez zábradlí do prvního patra a z rozbitého okna slézt po jednom zpět k rozhodčím, kteří se v průběhu plnění úkolu ohřívali u rozdělaného ohně. Kluci byli za svůj čas v cíli pochváleni a mohli jsme vyrazit na další část zvanou „Barevná hudba“ zpět do Dolínku.

Před místní hasičárnou nás již očekávali dvě sličné rozhodčí, které si tuto disciplínu záměrně vybraly a věděly proč. Všichni byli vehnání do jedné veliké místnosti, byli nuceni se vysvléci do spodního prádla, svršky srovnat do komínků (toto některým dělalo značné problémy) a ulehnout na podlahu. Úkol zněl jasně, v co nejkratším čase vše co měli původně na sobě obléci. Kluci již věděli co tato část obsahuje a po cestě z předešlého stanoviště ze sebe svlékli přebytečné ošacení aby je zbytečně nezdržovalo. Obě dámy ohodnotili tým nulovým počtem trestných bodů a výborným časem.

Na místě odpolední štafety byla noční část zvaná „Požární útok“. O této části nemá příliš cenu se rozepisovat, neboť předpokládám, že i člověk neznalý ví, co tato disciplína obnáší. Jen doplním, že po tomto úkolu klášterecký tým dostal první trestné body a to za 7x nepřeskočení překážky a 1x za špatně vyvázanou savici (tedy pokud je to správný termín).

V nedalekém bývalém kravíně byla disciplína zvaná „Kraviny“. Úkolem bylo dle vylosovaných značek najít v objektu odpovídající předmět. Ze šesti značek se naši spletli v polovině předmětů a tím pádem byli ohodnoceni i odpovídajícím počtem trestných bodů.

Hned vedle byla další z disciplín, tentokráte zvaná „Útok do podzemí“. Úkolem bylo z úzkého průlezu ze sklepa vytáhnout tzv. „hliníkového kamaráda“ a to opět na čas. Z dobře znějícího kamaráda ze vyklubal velice zajímavý předmět a to hliníkový pivní sud. V tomto úkolu si naši chlapci spravili náladu po předchozích nezdarech a mohlo se veseleji pokračovat dále v soutěži.

Po krátkém přesunu kluky čekala disciplína zvaná „Zrychlený přesun“. Úkolem bylo doběhnout k rybníku, 4 členové týmu přeběhnout přes hráz na druhý břeh, přeplout na pramici pro pátého člena a zase zpět na břeh a poklusem k autu. Jestli jste někdo počítal, tak vám vyšlo, že jeden člen se této soutěže neúčastnil a celou dobu mohl rozptylovat dámu se stopkami. Po doběhu byli naši odměněni zprávou, že v této disciplíně byli bezkonkurenčně první a v konečném hodnocení tomu také tak zůstalo.

Na další zkoušku jsme jeli k „naší“ rozhodčí Zuzce Brůnové. Zde bylo úkolem natáhnout hadice po schodech místního chodníku přímo v Odolené Vodě, simulovat útok na oheň a z přenosné ruční stříkačky „sejmout“ dvě plastové láhve. Dle Rozhodčí byli naši chlapci jedni z nejrychlejších a po předchozích výsledcích byla vidina dobrého výsledku.

Po vydýchání jsme pokračovali do vesničky Úžice na místní hasičskou stanici, kde byla disciplína zvaná „Zpátky na stanici“. Členové místního SDH pojali tuto akci trochu více společensky a po splnění úkolu (vytažení hadic na sušák a jejich opětovné smotání) nám bylo nabídnuto občerstvení v podobě pivka, kafe, čaje a byla i možnost i klobásky a jiného. Proto jsme také na tomto stanovišti zaujali odpočinkový režim a vyčkali jsme příjezdu našich pronásledovatelů neboli týmu, který začínal na naši poslední štaci.

Nedaleko od předešlé „odpočívací“ zastávce nás, resp. Hasiče, čekala zastávka s názvem „Orlík“ jenž se odehrávala na cestě k nádraží v Úžici. Do doby psaní tohoto článku jsem nenašel hlubší spojitost názvu s tématem úkolu, mimo sudu. Dvojice dokutálí sud před budovu nádraží, další dvojice na nosítkách donese svého kolegu do stejného bodu. V místě obratu se všichni prostřídají a vrátí se zpět. Zbylý člen týmu, aby nelelkoval jako u disciplíny Zrychlený přesun se musel chopit pily a „přefiknout“ kmen. Čas nebyl nejlepší, ale taky ne nejhorší a pokračovali jsme dále.

V nedalekém bývalém pískovém lomu byl úkol zvaný „Dálková přeprava vody“. Teoretická příprava probíhala již při cestě, ale nebylo to nic platné. Celou trasu hasiči vytvořili z céčkových hadic a v případě, že strojník žene vodu pod plným plynem si leckdo dokáže představit, co to bylo za paseku, mizel jsem co mi nohy stačili. Aby tým nedostal známku nehodnoceno, museli se prokousat problémy až do konce a to jim trvalo přes 12 minut. Rozhodčí byli také s výsledkem rozhořčeni, což se projevilo na počtu trestných bodů.

Na „Čuryho pytel“ jsme se dostali po trochu delším přejezdu. Úkolem bylo naplnit pytle pískem a postavit z 15 pytlů protipovodňovou hráz. Jelikož se naši hasiči s touto disciplínou setkali vůbec prvně v životě, výsledek tomu také hodně napovídal. Celkový čas byl hodně veliký a neobešlo se to bez trestných bodů. Po těchto dvou disciplínách se vidina dobrého umístění značně rozplývala.

Další zastávka byla u hasičské stanice v Chlumíně, kde byl odpočinkový úkol – TEST. Celý tým naslouchal otázkám, radil veliteli a ten jako odpovědná osoba odpovídal. V našem případě celý tým jen krčil rameny a na otázky odpovídal jen velitel. Ač se to zdá neuvěřitelné, tuto disciplínu klášterečtí spolu s dalším týmem vyhrál a bral tedy pozitivní body.

V dalším úkole měl celý tým fiktivně uhasit požár a zachránit obsah skladu v disciplíně zvané „Evakuace skladu“. Tedy uhasit požár v budově, vyskladnit pneumatiky jedním oknem, přesunout je k oknu jinému (protější strana budovy) a pneumatiky naházet oknem zpět, jako přípravu pro další tým. Vše bylo opět na čas a stopky se zastavily v momentě zavření všech dveří naší Avie.

Poslední zastávka v naší cestě po disciplínách byla s názvem „Nahoru a dolů“. Smyslem tohoto úkolu bylo přeběhnout silážní jámu odtokovým žlabem, vztyčit žebřík po kterém museli všichni členové týmu vyšplhat k zábradlí, vytáhnou žebřík a uvézt jej do vodorovné polohy, přesunout se o 3 metry a celou cestu v opačném pořadí zpět. Mohu s klidným svědomím říci, že sama siláž již byla staršího data a tedy i ozón tomu odpovídal. Proto, i když byla tato zkouška poslední, všichni hasiči vběhli do trávy s rosou a snažili se zbytky siláže z bot sundat. I tak byl zápach v kabině značný.

Naštěstí nás čekala jen cesta na „základnu“, což byl místní hostinec, kde jsme odevzdali startovní kartu s výsledky ke zpracování a tým se mohl v klidu přesunout převléci do civilu a zaslouženému odpočinku. Hodiny ukazovaly 2 hodiny ráno.

Výsledky byly vyhlášeny již o hodinu později, což nás potěšilo oproti původně zamýšlené sedmé hodině ranní. Jak tomu bývá, začalo se od posledních příček, kde jméno našeho týmu nezaznívalo. Už při vyhlašování „top ten“ jsme byli mile překvapeni. Konečný výsledek byl ale naprosto neskutečný, klášterecký tým SDH se umístil o pouhý jeden trestný bod na celkovém 4. místě. Výsledek byl naprosto překvapující i pro samotné aktéry.

Co říci závěrem? Především chci poděkovat všem za skvěle probděnou noc a super prožité chvíle s kluky od našich hasičů, gratulace za jejich skvělé výkony a přání hodně úspěchů do dalších bojů nejen v Dolínku.

_MG_8933.jpg
_MG_8933.jpg _MG_8933.jpg
_MG_8934.jpg
_MG_8934.jpg _MG_8934.jpg
_MG_8935.jpg
_MG_8935.jpg _MG_8935.jpg
_MG_8936.jpg
_MG_8936.jpg _MG_8936.jpg
_MG_8937.jpg
_MG_8937.jpg _MG_8937.jpg
_MG_8938.jpg
_MG_8938.jpg _MG_8938.jpg
_MG_8939.jpg
_MG_8939.jpg _MG_8939.jpg
_MG_8940.jpg
_MG_8940.jpg _MG_8940.jpg
_MG_8941.jpg
_MG_8941.jpg _MG_8941.jpg
_MG_8942.jpg
_MG_8942.jpg _MG_8942.jpg
_MG_8943.jpg
_MG_8943.jpg _MG_8943.jpg
_MG_8944.jpg
_MG_8944.jpg _MG_8944.jpg
_MG_8945.jpg
_MG_8945.jpg _MG_8945.jpg
_MG_8946.jpg
_MG_8946.jpg _MG_8946.jpg
_MG_8947.jpg
_MG_8947.jpg _MG_8947.jpg
_MG_8948.jpg
_MG_8948.jpg _MG_8948.jpg
_MG_8949.jpg
_MG_8949.jpg _MG_8949.jpg
_MG_8950.jpg
_MG_8950.jpg _MG_8950.jpg
_MG_8951.jpg
_MG_8951.jpg _MG_8951.jpg
_MG_8952.jpg
_MG_8952.jpg _MG_8952.jpg
_MG_8953.jpg
_MG_8953.jpg _MG_8953.jpg
_MG_8954.jpg
_MG_8954.jpg _MG_8954.jpg
_MG_8955.jpg
_MG_8955.jpg _MG_8955.jpg
_MG_8956.jpg
_MG_8956.jpg _MG_8956.jpg
_MG_8957.jpg
_MG_8957.jpg _MG_8957.jpg
_MG_8958.jpg
_MG_8958.jpg _MG_8958.jpg
_MG_8959.jpg
_MG_8959.jpg _MG_8959.jpg
_MG_8961.jpg
_MG_8961.jpg _MG_8961.jpg
_MG_8962.jpg
_MG_8962.jpg _MG_8962.jpg
_MG_8963.jpg
_MG_8963.jpg _MG_8963.jpg
_MG_8964.jpg
_MG_8964.jpg _MG_8964.jpg
_MG_8965.jpg
_MG_8965.jpg _MG_8965.jpg
_MG_8966.jpg
_MG_8966.jpg _MG_8966.jpg
_MG_8967.jpg
_MG_8967.jpg _MG_8967.jpg
_MG_8968.jpg
_MG_8968.jpg _MG_8968.jpg
_MG_8969.jpg
_MG_8969.jpg _MG_8969.jpg
_MG_8970.jpg
_MG_8970.jpg _MG_8970.jpg
_MG_8972.jpg
_MG_8972.jpg _MG_8972.jpg
_MG_8973.jpg
_MG_8973.jpg _MG_8973.jpg
_MG_8974.jpg
_MG_8974.jpg _MG_8974.jpg
_MG_8975.jpg
_MG_8975.jpg _MG_8975.jpg
_MG_8976.jpg
_MG_8976.jpg _MG_8976.jpg
_MG_8977.jpg
_MG_8977.jpg _MG_8977.jpg
_MG_8978.jpg
_MG_8978.jpg _MG_8978.jpg
_MG_8979.jpg
_MG_8979.jpg _MG_8979.jpg
_MG_8980.jpg
_MG_8980.jpg _MG_8980.jpg
_MG_8981.jpg
_MG_8981.jpg _MG_8981.jpg
_MG_8982.jpg
_MG_8982.jpg _MG_8982.jpg
_MG_8983.jpg
_MG_8983.jpg _MG_8983.jpg
_MG_8984.jpg
_MG_8984.jpg _MG_8984.jpg
_MG_8986.jpg
_MG_8986.jpg _MG_8986.jpg
_MG_8987.jpg
_MG_8987.jpg _MG_8987.jpg
_MG_8988.jpg
_MG_8988.jpg _MG_8988.jpg
_MG_8989.jpg
_MG_8989.jpg _MG_8989.jpg
_MG_8991.jpg
_MG_8991.jpg _MG_8991.jpg
_MG_8993.jpg
_MG_8993.jpg _MG_8993.jpg
_MG_8995.jpg
_MG_8995.jpg _MG_8995.jpg
_MG_8996.jpg
_MG_8996.jpg _MG_8996.jpg
_MG_8997.jpg
_MG_8997.jpg _MG_8997.jpg
_MG_8998.jpg
_MG_8998.jpg _MG_8998.jpg
_MG_8999.jpg
_MG_8999.jpg _MG_8999.jpg
_MG_9000.jpg
_MG_9000.jpg _MG_9000.jpg
_MG_9001.jpg
_MG_9001.jpg _MG_9001.jpg
_MG_9002.jpg
_MG_9002.jpg _MG_9002.jpg
_MG_9003.jpg
_MG_9003.jpg _MG_9003.jpg
_MG_9004.jpg
_MG_9004.jpg _MG_9004.jpg
_MG_9005.jpg
_MG_9005.jpg _MG_9005.jpg
_MG_9006.jpg
_MG_9006.jpg _MG_9006.jpg
_MG_9008.jpg
_MG_9008.jpg _MG_9008.jpg
_MG_9009.jpg
_MG_9009.jpg _MG_9009.jpg
_MG_9012.jpg
_MG_9012.jpg _MG_9012.jpg
_MG_9013.jpg
_MG_9013.jpg _MG_9013.jpg
_MG_9014.jpg
_MG_9014.jpg _MG_9014.jpg
_MG_9015.jpg
_MG_9015.jpg _MG_9015.jpg
_MG_9016.jpg
_MG_9016.jpg _MG_9016.jpg
_MG_9017.jpg
_MG_9017.jpg _MG_9017.jpg
_MG_9018.jpg
_MG_9018.jpg _MG_9018.jpg
_MG_9020.jpg
_MG_9020.jpg _MG_9020.jpg
_MG_9021.jpg
_MG_9021.jpg _MG_9021.jpg
_MG_9022.jpg
_MG_9022.jpg _MG_9022.jpg
_MG_9024.jpg
_MG_9024.jpg _MG_9024.jpg
_MG_9025.jpg
_MG_9025.jpg _MG_9025.jpg
_MG_9026.jpg
_MG_9026.jpg _MG_9026.jpg
_MG_9027.jpg
_MG_9027.jpg _MG_9027.jpg
_MG_9028.jpg
_MG_9028.jpg _MG_9028.jpg
_MG_9030.jpg
_MG_9030.jpg _MG_9030.jpg
_MG_9032.jpg
_MG_9032.jpg _MG_9032.jpg
_MG_9033.jpg
_MG_9033.jpg _MG_9033.jpg
_MG_9034.jpg
_MG_9034.jpg _MG_9034.jpg
_MG_9035.jpg
_MG_9035.jpg _MG_9035.jpg
_MG_9037.jpg
_MG_9037.jpg _MG_9037.jpg
_MG_9038.jpg
_MG_9038.jpg _MG_9038.jpg
_MG_9039.jpg
_MG_9039.jpg _MG_9039.jpg
_MG_9040.jpg
_MG_9040.jpg _MG_9040.jpg
_MG_9041.jpg
_MG_9041.jpg _MG_9041.jpg
_MG_9042.jpg
_MG_9042.jpg _MG_9042.jpg
_MG_9043.jpg
_MG_9043.jpg _MG_9043.jpg
_MG_9050.jpg
_MG_9050.jpg _MG_9050.jpg
_MG_9053.jpg
_MG_9053.jpg _MG_9053.jpg
_MG_9059.jpg
_MG_9059.jpg _MG_9059.jpg
_MG_9060.jpg
_MG_9060.jpg _MG_9060.jpg
_MG_9065.jpg
_MG_9065.jpg _MG_9065.jpg
_MG_9066.jpg
_MG_9066.jpg _MG_9066.jpg
_MG_9067.jpg
_MG_9067.jpg _MG_9067.jpg
_MG_9069.jpg
_MG_9069.jpg _MG_9069.jpg
_MG_9073.jpg
_MG_9073.jpg _MG_9073.jpg
_MG_9074.jpg
_MG_9074.jpg _MG_9074.jpg
_MG_9076.jpg
_MG_9076.jpg _MG_9076.jpg
_MG_9078.jpg
_MG_9078.jpg _MG_9078.jpg
_MG_9080.jpg
_MG_9080.jpg _MG_9080.jpg
_MG_9081.jpg
_MG_9081.jpg _MG_9081.jpg
_MG_9082.jpg
_MG_9082.jpg _MG_9082.jpg
_MG_9083.jpg
_MG_9083.jpg _MG_9083.jpg
_MG_9085.jpg
_MG_9085.jpg _MG_9085.jpg
_MG_9086.jpg
_MG_9086.jpg _MG_9086.jpg
_MG_9087.jpg
_MG_9087.jpg _MG_9087.jpg
_MG_9089.jpg
_MG_9089.jpg _MG_9089.jpg
_MG_9103.jpg
_MG_9103.jpg _MG_9103.jpg
_MG_9105.jpg
_MG_9105.jpg _MG_9105.jpg
_MG_9106.jpg
_MG_9106.jpg _MG_9106.jpg
_MG_9114.jpg
_MG_9114.jpg _MG_9114.jpg
_MG_9115.jpg
_MG_9115.jpg _MG_9115.jpg
_MG_9116.jpg
_MG_9116.jpg _MG_9116.jpg
_MG_9122.jpg
_MG_9122.jpg _MG_9122.jpg
_MG_9124.jpg
_MG_9124.jpg _MG_9124.jpg
_MG_9125.jpg
_MG_9125.jpg _MG_9125.jpg
_MG_9131.jpg
_MG_9131.jpg _MG_9131.jpg
_MG_9132.jpg
_MG_9132.jpg _MG_9132.jpg
_MG_9134.jpg
_MG_9134.jpg _MG_9134.jpg
_MG_9135.jpg
_MG_9135.jpg _MG_9135.jpg
_MG_9136.jpg
_MG_9136.jpg _MG_9136.jpg
_MG_9137.jpg
_MG_9137.jpg _MG_9137.jpg
_MG_9139.jpg
_MG_9139.jpg _MG_9139.jpg
_MG_9140.jpg
_MG_9140.jpg _MG_9140.jpg
_MG_9141.jpg
_MG_9141.jpg _MG_9141.jpg
_MG_9142.jpg
_MG_9142.jpg _MG_9142.jpg
_MG_9143.jpg
_MG_9143.jpg _MG_9143.jpg
_MG_9144.jpg
_MG_9144.jpg _MG_9144.jpg
_MG_9148.jpg
_MG_9148.jpg _MG_9148.jpg
_MG_9153.jpg
_MG_9153.jpg _MG_9153.jpg
_MG_9155.jpg
_MG_9155.jpg _MG_9155.jpg
_MG_9156.jpg
_MG_9156.jpg _MG_9156.jpg
_MG_9158.jpg
_MG_9158.jpg _MG_9158.jpg
_MG_9167.jpg
_MG_9167.jpg _MG_9167.jpg
_MG_9168.jpg
_MG_9168.jpg _MG_9168.jpg
_MG_9169.jpg
_MG_9169.jpg _MG_9169.jpg
_MG_9170.jpg
_MG_9170.jpg _MG_9170.jpg
_MG_9172.jpg
_MG_9172.jpg _MG_9172.jpg
_MG_9173.jpg
_MG_9173.jpg _MG_9173.jpg
 

středa 21. únor 2024 2:14

Design by LernVid.com