Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Sběr papíru

Po úspěchu z minulého sběru papíru, kdy se ho nasbíralo přes jednu tunu, rozhodli jsme se v této činnosti pokračovat celoročně. Aby se termín dobře pamatoval, domluvilo se, že každou první středu v měsíci je možnost dovézt papír k hasičské zbrojnici. Od 18:00 se tam koná schůze hasičského výboru a můžete tedy využít i členy na pomoc s vykládáním. Více informací bude vyvěšeno na nástěnce na Kovárně.

sobota 13. červenec 2024 14:16

Design by LernVid.com