Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 16:59

Design by LernVid.com

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich