Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 16:58

Design by LernVid.com

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain