Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
úterý 25. září 2018 16:58

Design by LernVid.com

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich