Sobě ke cti, bližnímu k ochraně
sobota 22. září 2018 17:08

Design by LernVid.com

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich